Werkkostenregeling (WKR)

Per 1 januari 2015 is het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen aan personeel in de loonbelasting vervangen door de werkkostenregeling (WKR). Er geldt een algemene vrijstelling van 1,2% van de fiscale loonsom. Het maakt hierbij niet uit welke werknemer welke vergoeding krijgt. De verstrekking of vergoeding moet wel gebruikelijk zijn. Betaalt u meer dan 1,2% van de loonsom aan vergoedingen en verstrekkingen dan overstijgt u de “vrije ruimte” en bent u over het meerdere 80% loonbelasting verschuldigd, jaarlijks te bepalen en betalen.

Niet alle kosten vallen onder de WKR. Voor de kosten van o.a. studie, zakelijke reiskosten en maaltijden bij overwerk gelden gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen. Hierover is dus geen loonbelasting verschuldigd. Dat geldt ook voor zogenaamde intermediaire kosten: kosten die een werknemer in opdracht en voor rekening van de werkgever voorschiet, zoals kantoorbenodigdheden, kosten auto van de zaak en de kosten van relatiegeschenken en zakelijke etentjes met relaties. Vergoedingen voor internet, niet vooraf onderbouwde vergoedingen voor representatie of andere vaste onkostenvergoedingen vallen echter wel onder de 1,2% regeling.

Uit uw financiële administratie moet het cumulatieve bedrag (inclusief BTW) van de vergoedingen en verstrekkingen blijken om te toetsen of u binnen de vrije ruimte blijft c.q. hoeveel u de vrije ruimte overstijgt. Dat betekent dat uw administratie hierop moet worden aangepast.

U kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen, neem contact op voor advies!