Diensten & Doelgroepen

Diensten

Het samenstellen van jaarrekeningen.

Het verlenen van administratieve bijstand en ondersteuning bij uw boekhouding.

De verzorging van financiële administraties (boekhouding).

De verzorging van loonadministraties/salarisadministraties.

De verzorging van belastingaangiften, o.a. omzetbelasting (BTW), loonheffingen, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting.

Het verstrekken van fiscale adviezen, bezwaarschriften, fiscale planning etc.

Bedrijfsadvisering, o.a. opzet en inrichting van de financiële administratie, startersbegeleiding, rechtsvorm, ondernemingsstructuur, bedrijfsoverdrachten, personeel, subsidies, verkoop onderneming, verzekeringen, stamrechten, pensioen, oudedagsvoorzieningen, financieringen, bedrijfseconomische adviezen.

Doelgroepen

Accountantskantoor Het Gooi richt zich op ondernemingen in het MKB in allerlei branches, met name dienstverleners, vrije beroepen, ambachten en (detail)handel.

B.V.’s (o.a. actieve of passieve werkmaatschappijen, holdings, beheermaatschappijen, pensioen- en stamrecht B.V.’s), eenmanszaken, vennootschappen onder firma,
commanditaire vennootschappen, maatschappen, stichtingen en verenigingen.

Directeur-grootaandeelhouders (DGA’S)

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), freelancers.

(Startende) Ondernemers

Bedrijven met of zonder personeel

Particulieren